Engelse werkwoorden

Engelse werkwoorden

  • Vervoeg Engelse werkwoorden zoals Nederlandse werkwoorden.
   • Wanneer de stam eindigt op een klinker: bv. hockeyen, lobbyen
   OVT: ik hockeyde - VTT: ik heb gehockeyd
   OVT: ik lobbyde - VTT: ik heb gelobbyd
   • wanneer de stam eindigt op een medeklinker: bv. checken
   OVT: ik checkte - VTT: ik heb gecheckt

   ! Let op: soms eindigt de stam op een medeklinker +e. Dan kijk je naar de laatste medeklinker.
   bv. managen, deleten OVT: ik managede - VTT: ik heb gemanaged
   OVT: ik deletete - VTT: ik heb gedeletet
    • Verdubbel bij Engelse werkwoorden met -o in de stam de -o.

    bv. scoren, promoten

    OVT: ik scoorde - VTT: ik heb gescoord

    OVT: ik promootte - VTT: ik heb gepromoot

     

    • Laat de laatste dubbele medeklinker van de stam weg als de medeklinker ook in het Nederlands gebruikt wordt.

    bv. grillen, volleyballen

    OVT: ik grilde - VTT: ik heb gegrild

    VTT: ik volleybalde - ik heb gevolleybald

      Twijfel je aan de vervoeging?

      Op www.mijnwoordenboek.nl kan je alle werkwoorden laten vervoegen.