Bewaar een evenwicht tussen substantieven en verba

Veel academici gebruiken de nominale stijl. Door 'het', 'de' of 'een' voor de infinitief te zetten maken ze een substantief, bv. "het zoeken". Dit maakt teksten nodeloos lang en minder goed te begrijpen. Probeer ze dus zo veel mogelijk te vermijden.

Schrijf niet...

Voor het vergelijken van de setting maakten ze gebruik van een zestal factoren. Ze begonnen met het vergelijken van de landen voor de bezetting. Vervolgens onderzochten ze de aanpak van het ontruimen van de Joden.

Maar wel...

Om de setting te vergelijken, gebruikten ze zes factoren. Eerst vergeleken ze de landen voor de bezetting. Vervolgens onderzochten ze hoe joden ‘ontruimd’ (> gedeporteerd) werden. (bron: Taalonthaal)

Je mag 'het/de' + 'infinitief' wel gebruiken als:

  • het accent niet op de persoon ligt
    bv. "Zeljana Panicrov Cornelisse drukt in Is Dutch dying out? (2012:479) haar bezorgdheid uit over het voortbestaan van de Nederlandse taal." (Lonsain)
  • het een vaste term is die nodig is
    bv. "Volgens het Genootschap Onze Taal (2009:18-20) bestaan er twee mogelijke interpretaties van verengelsing: aan de ene kant wordt met dat woord het toegenomen gebruik van het Engels in plaats van het Nederlands aangeduid." (Lonsain)
  • de omschrijving met een substantief korter is
    bv. "Terwijl de taalpuristen in de zeventiende eeuw streden tegen de Franse invloed (Janssens en Marynissen, 2008), vrezen ze vandaag de dag een overrompeling door het Engels waardoor de identiteit van de Nederlandse taal verloren zou gaan (van der Sijs, 1996:304)." (Lonsain)