Hydrogenplatform officieel gelanceerd

(24-11-2021) Louis Sileghem, coördinator van Hydrogen, bracht alle UGent-onderzoekers samen die werken rond waterstof. Door een waterstofgemeenschap binnen de UGent te creëren, wil dit IOF-platform kruisbestuiving en samenwerking tussen disciplines stimuleren.

‘We staan voor de definitieve doorbraak van waterstof als groene “brandstof”,’ aldus Louis Sileghem. ‘Vlaanderen wil Europese koploper worden in de technologie en de komende tien jaar zijn cruciaal in dat verhaal. Het waterstofplatform bundelt expertise en helpt samenwerkingen opzetten. Het uitwisselen van kennis rond waterstof en het verbeteren van samenwerking en coördinatie is daarin belangrijk.’


Ideaal om energie op te slaan

Dat waterstof potentieel heeft, mag blijken uit het feit dat het vaak bestempeld wordt als de ontbrekende schakel om moeilijk te elektrificeren sectoren te vergroenen. Louis Sileghem legt uit: ‘Waterstof is een gasvormige molecule die niet uit zichzelf op aarde voorkomt. Het kan gebruikt worden als een energiedrager. Stel dat je een overschot elektrische energie uit zonnepanelen of windmolens hebt, dan kan je dat omzetten naar chemische energie. Dat gebeurt door water te splitsen in waterstof en zuurstof, een proces waar geen CO2-uitstoot aan te pas komt.’ Een groen proces met andere woorden.

Bijkomend voordeel: de energie die vervat zit in de waterstof kan op die manier maanden of in principe zelfs jaren gestockeerd worden. Louis: ‘Een grote uitdaging van hernieuwbare energie is namelijk opslag, zeker bij grote hoeveelheden voor seasonal storage. Zo kan bijvoorbeeld de overproductie van zonnepanelen in de zomer opgevangen worden voor hergebruik in de winter. Door die om te zetten in groene molecules zoals waterstof kunnen bedrijven in elke periode voorzien in hernieuwbare energie.’

De op die manier verkregen energie is bovendien waardevol en nodig in heel wat sectoren. Louis: ‘Waterstof kan je puur gebruiken of omzetten naar complexere molecules zoals methanol, ammoniak of methaan. De chemische industrie zet deze groene molecules in als grondstof en als brandstof voor processen die hogere temperaturen vragen, de transportsector als brandstof voor zwaar transport zoals schepen of vliegtuigen.’


Kennis delen met bedrijven

Hydrogen III.jpgHet waterstofplatform richt zich op (multidisciplinaire) valorisatiemogelijkheden voor waterstof en zet zich in om de waterstofexpertise binnen de UGent meer zichtbaar te maken. Zo wil het platform meer samenwerkingen opzetten, zowel binnen als buiten de universiteit.
 
“Er is nog altijd een kloof tussen de academische en bedrijfswereld. Wij proberen die te overbruggen door onze kennis te delen over de productie van waterstof (maar evengoed de opslag, het transport, de distributie en de conversie), de toepassingsmogelijkheden en de economische en (geo)politieke impact.”

Een samenwerking kan gaan van kort advies tot een maanden- of jarenlang project. Momenteel wordt bijvoorbeeld bekeken met bedrijven hoe groene moleculen als scheepsbrandstof kunnen geleverd worden, welke motoren draaien op waterstof, welke metalen ermee samengaan, ... Louis: “Het is belangrijk voor bedrijven in België om nu al mee te zijn, anders missen ze de boot.”

Interesse om samen te werken met het Hydrogenplatform? Neem contact op met Louis Sileghem (Louis.Sileghem@UGent.be).

  • Bekijk het volledige Industrial Liaison Netwerk en contacteer rechtstreeks de business developer of platformmedewerker uit jouw domein.