Projecten onderwijsinnovatie 2010

Tutoraat 2009

Tutoraat

Tutors (ouderejaarsstudenten) begeleiden tutees (eerstejaars-studenten). De tutor helpt op informele manier met de overgang naar een academische leeromgeving, met de bevordering van de studiehouding of met de leerstof.

       Verder lezen

Vakantiecursus 2010

Vakantiecursus wiskunde

De vakantiecursus wiskunde wordt ingericht voor niet-wiskundige opleidingen. Deze vakantiecursus richt zich in eerste instantie naar toekomstige studenten uit richtingen van het secundair onderwijs met vier uur wiskunde.

       Verder lezen

Interdisciplinaire bachelorproef 2010

Interdisciplinair probleemgestuurde bachelorproef

Binnen de interdisciplinaire bachelorproef werken studenten fysica en biologie samen aan éénzelfde project. In deze bachelorproef wordt bestudeerd hoe de articulerende skeletelementen in de grijpstaart van zeepaardjes met elkaar verbonden zijn en bewegen tijdens het grijpen.

       Verder lezen

Leren redeneren met grinvin 2010

Leren redeneren met Grinvin

Grinvin is een instrument dat kan worden gebruikt om de student op een interactieve manier correct wiskundig te leren redeneren. Als context wordt hiervoor de grafentheorie gebruikt.

       Verder lezen

Modulaire 2010

Modulaire elektronische leeromgeving voor toegepaste IT technieken

Er wordt een elektronische omgeving gecreëerd waarin multimediale handleidingen samengebracht worden, die praktische toelichtingen geven over het gebruik van specifieke gebruikerspakketten zoals Microsoft Office, Endnote of grafische toepassingen. Hierbij wordt concreet ingegaan op voorbeelden uit de Biologie of aanverwante wetenschappen.

       Verder lezen

Aanbieden lesmateriaal 2010

Aanbieden van lesmateriaal door middel van videostreaming

Het project bestaat erin binnen de Faculteit Wetenschappen een aantal technische en onderwijskundige drempels m.b.t. video-streaming van lesmateriaal te verkleinen. Via een aantal proefprojecten zal er nagegaan worden in hoeverre er een draagvlak kan gecreëerd worden bij zowel docenten als studenten voor de integratie van digitaal opgenomen (delen van) lessen in de onderwijskundige praktijk.

       Verder lezen

Interactief tablet 2010

Gebruik van een interactief tablet in verschillende opleidingen

Met een interactief tablet kan met behulp van een speciale pen tekst, schetsen en tekeningen gemaakt worden om bepaalde zaken te verduidelijken tijdens de les en het geheel kan digitaal opgeslagen worden. Het grote voordeel voor de lesgevers is dat bestaande lessen in powerpoint moeiteloos in combinatie met het tablet gebruikt kunnen worden.

       Verder lezen

Voor de PDF-versie van de onderwijsinnovatieprojecten 2010, klik hier.