Projectoproep onderwijsinnovatieprojecten 2018

Voor 2018 is er zowel een oproep voor competitieve interfacultaire projecten als een facultaire oproep.
Beide oproepen focussen op dezelfde thema's:

  • Toetsbeleid en evaluatie
  • Optimalisatie van afstemming met het werkveld (bijvoorbeeld ook via stage,  masterproef en projecten met betrekking tot internationale en interculturele competenties)
  • Activerend leren

Procedure facultaire onderwijsinnovatieprojecten -deadline: 15 januari 2018

Ingediende onderwijsinnovatieprojecten worden voorgesteld tijdens een extra CKO-vergadering op 5 februari 2018 om 14u en nadien ter goedkeuring voorgelegd op de Faculteitsraad van 7 maart 2018.  Projecten kan u indienen bij de cel onderwijsinnovatie van de FDO (sandra.vangestel@UGent.be en pieter.declercq@UGent.be) met cc naar prof. Mieke Adriaens, Onderwijsdirecteur, mieke.adriaens@ugent.be.

 

Download hier het sjabloon voor facultaire projecten

Procedure interfacultaire onderwijsinnovatieprojecten - deadline: 8 januari 2018

Er wordt centraal €180.000 voorzien voor competitief toegewezen innovatieprojecten die moeten kaderen binnen bovenvermelde thema’s.
De middelen van een project worden toegewezen aan één coördinerend promotor. De geplande verdeling van de middelen wordt beschreven in het voorstel.
De projecten worden beoordeeld op de volgende criteria:

  • Innoverend karakter tegenover wat momenteel reeds van toepassing is aan de UGent
  • Toepasbaarheid van de innovatie in tijd en breedte (buiten de initieel betrokken partijen)
  • Interdisciplinair karakter – betrokkenheid van verschillende studiegebieden
  • Mate waarin de projectinhoud in verhouding staat voor het gevraagde bedrag (value for money)


Projectvoorstellen kunnen meedingen voor middelen per trap van € 30.000, met een maximum van 3 trappen. Hierbij geldt volgende verdeling:

  • Trap 1: een project wordt ingediend door promotoren van tenminste 2 faculteiten (€30.000)
  • Trap 2: een project wordt ingediend door promotoren van tenminste 3 faculteiten (€60.000)
  • Trap 3: een project wordt ingediend door promotoren van tenminste 4 faculteiten (€90.000)


Bij de competitieve projecten wordt maximaal één project van €90.000 toegekend. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot de toekenning van één project van €90.000 en drie projecten van €30.000. De toekenning van zes projecten van €30.000, of andere varianten zijn mogelijk. Een project wordt enkel voor het geheel van de aangevraagde trappen goedgekeurd en niet voor een deel ervan.

De projectvoorstellen worden ingediend bij het secretariaat van de Onderwijsraad (Maya.Caen@UGent.be) met cc naar de heer Jan Velghe (Jan.Velghe@UGent.be). Gelieve ook een exemplaar van uw projectvoorstel in te dienen bij de Onderwijsdirecteur prof. Mieke Adriaens (annemie.adriaens@ugent.be) en de medewerkers van de cel onderwijsinnovatie (sandra.vangestel@UGent.be en pieter.declercq@UGent.be).

Indien u van plan bent een interfacultair of facultair project in te dienen, gelieve ons te contacteren voor ondersteuning.