Projecten onderwijsinnovatie 2015

Weblectures: Fysicapractica in beeld

camera.gifVakgroep/dienst: Vastestofwetenschappen (WE04)
Promotor:
Prof. Dirk Poelman
Projectomschrijving:
Het project omvat de opname van een 20-tal korte filmpjes (5 min) ter voorbereiding van fysicapractica. De studenten krijgen uitleg bij de belangrijkste handelingen en aandachtspunten van het practicum. Dat zorgt voor een aantal voordelen:

 1. de studenten komen beter voorbereid naar de practica
 2. de begeleiders moeten minder basisinformatie herhalen en kunnen dieper ingaan op de proeven en fysische principes zelf
 3. nieuwe practicumbegeleiders kunnen hun kennis opfrissen a.h.v. de opnames.

Lees het volledige projectvoorstel...

Weblectures: Blended learning in Biosfeer: dieren

camera.gifVakgroep/dienst: Biologie (WE11)
Promotor:
Prof. Wim Bert
Projectomschrijving:
Dit project omvat de uitwerking van een leerpad in Minerva rond een aantal basisconcepten die essentieel zijn om het opleidingsonderdeel "Biosfeer: dieren" te begrijpen. Dit leerpad is een opeenvolging van weblectures die een 5-tal basisconcepten toelichten telkens aangevuld met Curios-vragen (met feedback). Elk concept zal afzonderlijk worden uitgelegd met behulp van weblectures, wat de student in staat zal stellen op eigen tempo en wanneer hij het wil zich deze concepten eigen te maken. Bovendien zullen in Curios, aansluitend op de weblecture een aantal oefeningen ontwikkeld worden, die specifiek handelen over de weblecture. Door dezelfde concepten steeds vanuit een andere invalshoek aan te bieden kan de student testen of hij effectief inzicht heeft in deze basisbegrippen. Tijdens de les zal dan dieper ingegaan worden op de problemen die studenten ondervonden met de oefeningen.

Lees het volledige projectvoorstel...

Weblectures: Digitaal leerpad

camera.gifVakgroep/dienst: Wiskunde (WE01)
Promotor:
Prof. Hendrik Van Maldeghem
Projectomschrijving:
Binnenklasdifferentiatie is een hot item in het secundair onderwijs: kandidaat-leerkrachten moeten leren omgaan met verschillende leerstijlen, verschillende tempo’s van verwerken en moeten daartoe digitale leerpaden ontwikkelen. Een van de doelstellingen hierbij is dat de studenten leren geluid‐ en beeldmateriaal op te nemen
Dit project binnen de Specifieke Leraren Opleiding (SLO) Wiskunde omvat het aanmaken van een digitaal leerpad door studenten SLO Wiskunde. De studenten leren werken met Camtasia Studio voor het opnemen van geluid- en beeldmateriaal. De beelden bevatten o.a. weblectures om theorie, voorbeelden en uitgewerkte oefeningen uit te leggen. Ook het integreren en het gebruik van Geogebra wordt in beeld gebracht via screencasts.
De studenten dienen hun leerpad op het einde van het tweede semester in als project horend bij Vakdidactiek II. Ze presenteren hun leerpad voor medestudenten en vakmentoren.

Lees het volledige projectvoorstel...

Weblectures: Opname van instructievideo’s over basistechnieken in de geïntegreerde practica Biochemie & Biotechnologie

camera.gifVakgroep/dienst: Biochemie en Microbiologie (WE10)
Promotor:
Prof. Bart Devreese
Projectomschrijving:
Dit project omvat de opname van weblectures rond het uitvoeren van de basistechnieken die in de geïntegreerde practica in de bachelor-opleiding Biochemie en Biotechnologie aan bod komen. Deze instructiefilmpjes (Nederlands en Engels) zullen ingezet worden als voorbereiding op de practica. Enerzijds geeft dit de studenten vooraf een goed beeld van de aan te leren techniek. Anderzijds kunnen de video’s ook gebruikt worden om de finesses van een bepaalde techniek op te frissen wanneer deze in een volgend geïntegreerd practicum terug aan bod komen.

Lees het volledige projectvoorstel...

Eiwitten in 3D - verwerven van inzichten in de structuur van biomoleculen in de basiscursussen biochemie

NDKmol - molecular viewerVakgroep/dienst: Biochemie en Microbiologie (WE10)
Promotor:
Prof. Bart Devreese
Projectomschrijving:
Dit onderwijsinnovatieproject heeft als doel de aansluiting tussen theorie en oefeningen te bevorderen en leermaterialen ter beschikking te hebben die de 3D-realiteit van de ruimtelijke structuren van biomoleculen weergeven. Concreet betreft het de aanmaak van een weblecture ter aanvulling en vervanging van de inleidingsles voor de thuisopdracht rond de 3D-visualisatie van biomoleculen in PyMol. Daarnaast de aanmaak van een 54-tal 3D-printmodellen als leermateriaal voor hoorcolleges en werkcolleges.
De 3D-modellen zullen geprint worden met de 3D-printer aangekocht voor een onderwijsinnovatieproject in 2013.

Lees het volledige projectvoorstel...


Ontwikkelen 3D-materiaal als ondersteuning voor practicum dierkunde

3D-schedel ratVakgroep/dienst: Biologie (WE11)
Promotor:
Prof. Dominique Adriaens
Projectomschrijving:
Het doel van het project is een interactieve 3D-voorstelling van een schedel te creëren (3D-PDF) die de student toelaat om de verschillende schedelbeenderen in te studeren. Na inscannen van de schedel met een 3D-scanner en het genereren van een surface-model op basis van een surface-scan, kunnen met behulp van het softwareprogramma Rhinoceros markeringen gemaakt worden op het virtuele schedeloppervlak. Om het materiaal toegankelijk te maken voor de studenten (via Minerva), moet er een 3D-PDF van gemaakt worden.

Lees het volledige projectvoorstel...

Eyes on the sky

Google Sky MapsVakgroep/dienst: Fysica en Sterrenkunde (WE05)
Promotor:
Drs. Sébastien Viaene
Projectomschrijving:
Door middel van tablets wil men de sterrenkundige waarnemingen in de bachelorvakken - zowel die met het blote oog als de diepere waarnemingen met de telescoop - interactiever maken. Basisapplicaties zoals Google Skymaps of het recente Mobile Observatory kunnen ingezet worden vb. voor de positiebepaling van de telescoop. Dit project omvat de aankoop van 2 mobiele tablets ter ondersteuning van het practicum Sterrenkunde. De tablets zullen gebruikt worden door de studenten voor observatie en identificatie van de sterrenhemel.

Lees het volledige projectvoorstel...

Rubber Duck Debugging

Rubber Duck DebuggingVakgroep/dienst: Toegepaste Wiskunde, Informatica en Statistiek (WE02)
Promotor:
Prof. Peter Dawyndt
Projectomschrijving:
Binnen een aantal opleidingsonderdelen waarin studenten basisvaardigheden aangeleerd krijgen om te programmeren met de programmeertaal Python (BA1 biochemie & biotechnologie, BA1 chemie, BA2 geologie, BA1 geografie, BA1 informatica, MA1 biologie) is nood aan de uitbreiding van het ecosysteem van hulpmiddelen die de studenten uitdagen en helpen om zelfstandig naar de oplossing van aangereikte problemen te zoeken.

Dit project behelst 3 subprojecten die de studenten moeten helpen om te experimenteren met Python en hun fouten te leren opsporen.

 1. Uitbreiding van een Online Python Tutor en integratie in het Pythia platform
 2. Installatie van IPython met integratie in UGentNet
 3. Ontwikkeling van een prioriteitssysteem voor Q&A tijdens en buiten werkcolleges

Lees het volledige projectvoorstel...

Geologisch veldwerk 2.0: inzet van tablets in het veld en ontwikkeling van apps voor geologische kartering

Geologisch veldwerkVakgroep/dienst: Geologie en Bodemkunde (WE13)
Promotoren:
Prof. Marc De Batist en Prof. Jacques Verniers
Projectomschrijving:
De doelstelling van dit project is de verdere integratie van tablets in de bacheloropleiding Geologie, specifiek voor de opleidingsonderdelen Geologische Kartering A en Geologische Kartering B.
Het project omvat 2 stappen:

 • De aankoop van 10 tablets met de meest geschikte eigenschappen voor terreinwerk
 • De ontwikkeling van een mobiele app voor veldwerk en verwerking

De functionaliteiten op de tablets combineren de typische benodigdheden zoals gps, kompas, fototoestel, notitieboek in 1 toestel. Daarnaast zal een mobiele app ontwikkeld worden (voor Android) die de functionaliteiten van meerdere bestaande apps combineert.

Lees het volledige projectvoorstel...

Ontwikkeling van een webapplicatie op basis van het Triangulaire Model (TM) ter ondersteuning van het verkrijgen van een temporeel referentiekader binnen cursussen met veel temporele informatie

Triangulaire modelVakgroep/dienst: Geografie (WE12)
Promotor:
Prof. Nico Vandeweghe
Projectomschrijving:
Onderzoek heeft aangetoond dat een triangulaire voorstelling van tijdsintervallen efficiënter is om temporele informatie te verkrijgen en te verwerken dan het lineaire model.
Dit project omvat de ontwikkeling van een interactieve online tool op basis van het Triangulaire Model (TM) voor het importeren en visualiseren van temporele informatie.
Deze interactieve online tool zal in eerste instantie worden uitgetest voor één specifieke cursus uit de Bacheloropleiding Geografie en Geomatica: "Historische cartografie".

Lees het volledige projectvoorstel...

Aanbieden van een adaptive learning pakket in het Bacheloronderwijs Chemie en evaluatie van de effectiviteit

blendedlearning2_120px.jpgVakgroep/dienst: Anorganische en Fysische Chemie (WE06)
Promotor:
Prof. Isabel Van Driessche
Projectomschrijving:
Algemene chemie is een basisopleidingsonderdeel in quasi alle 1ste bacheloropleidingen die de faculteit aanbiedt. Bij de instroom van studenten in dit eerste bachelorjaar worden we geconfronteerd met een groot niveauverschil in voorkennis voor het vak algemene chemie. Monitoraatsessies zijn onvoldoende om deze verschillen op te vangen.
De project zorgt voor bijkomende ondersteuning van binnenklasdifferentiatie dmv een online adaptive learningpakket. Het pakket bevat een reeks vragen die op het studieritme van de student kunnen ingevuld worden. Men wil nagaan of het pakket bruikbaar is tijdens of beter naast de monitoraatsessies, of de studenten effectief de discipline hebben om ermee te werken, of het Engels een struikelblok is. De bedoeling is om dit pakket uit te testen zodat bij gunstige beoordeling de studenten een gefundeerd advies kunnen krijgen om dit aan te kopen.

Lees het volledige projectvoorstel...

Verdere uitbouw van multimediale demo’s fysica en opstart van een expertise netwerk

Fysica demosVakgroep/dienst: Vastestofwetenschappen (WE04)
Promotor:
Prof. Bartel Van Waeyenberghe
Projectomschrijving:
Dit project beoogt de verdere integratie van demonstraties in hoorcolleges fysica.
In de Fysica staan waarnemingen en experimenten heel centraal. Uit waarnemingen worden wetmatigheden afgeleid en met deze wetmatigheden kunnen nieuwe waarnemingen voorspeld worden. Daarom nemen demonstraties een belangrijke plaats in het Fysica onderwijs in en dit al van bij het ontstaan van de discipline.
Dit project omvat 3 delen:

 1. De verdere uitbouw van multimediale demo’s voor het bachelor onderwijs fysica. Uitwerken van een 20-tal demonstratieproeven fysica voor 'live' gebruik tijdens de hoorcolleges.
 2. Uitbouwen van een expertisenetwerk van bachelor fysica docenten binnen de Associatie UGent. Er zal in eerste instantie een lijst opgesteld worden van bachelor fysica docenten binnen de Associatie UGent. Zij zullen uitgenodigd worden actief mee te werken aan het netwerk.
 3. Verspreiding en ontsluiting van de proefopstellingen. Teneinde de goede praktijken zichtbaarheid te geven worden de verschillende opstellingen op aantrekkelijke en gestructureerde wijze publiek online ter beschikking gesteld.

Lees het volledige projectvoorstel...

Weblectures voor een flipped-classroomcursus : de rol van ondertitels

Flipped classroomVakgroep/dienst: Vakgroep Fysica en Sterrenkunde (WE05)
Promotor:
Prof. Stefaan Cottenier
Projectomschrijving:
In de context van de universiteitsbrede aandacht voor cursusmodellen die onder de noemer ‘blended learning’ te vatten zijn, werden/worden de vakken "nuclear methods in materials research", en "computational materials physics" omgevormd naar een flipped classroom formaat.
Dit project omvat de (semi-automatische) ondertiteling van de aangeboden weblectures (zo'n 10u video) dmv Camtasia Studio. Daarbij wordt de spraakherkenningsfunctie van Camtasia Studio ingezet.

Lees het volledige projectvoorstel...